• قلب پاکان جای محبت و نورافروزی است، نه جای ظلمت و کینه‌توزی.
  • چقدر لذت دارد انسان آماده شود كه هر چه خدا بخواهد او هم بخواهد.
  • حقیقت، احتیاج به دلیل و برهان ندارد، خودش دلیل خودش است.
  • هر چقدر داناتر باشد و درک آن مقام عظیم الهی را کرده باشد، خودش را حقیرتر می‌بیند.
  • در عالم سلوك، خودخواهی، خودبينی و خودپسندی جزء بدترين عيوب‌اند.
  • موسیقی خواص بی‌شماری دارد که بشر به بسیاری از آنها پی‌ نبرده است.
  • در دوران قضاوتم، روی روان‌شناسی می‌رفتم، یعنی همیشه در صدد اصلاح مجرمین برمی‌آمدم نه در صدد اذیتشان.
  • کلید فتح باب تمام مقامات معنوی، اراده است.
  • طی طريق معنوی به دو چيز خلاصه می‌شود: توجه به مبدأ، نيكی به خلق.
  • انسان خلوت را بايد در قلب خود بجويد.