تفکرات

//تفکرات
تفکرات 2017-09-10T03:49:32+00:00

شعار دینی

شعار دینی من این است که:

– نسبت به همه مهربان باشم،

– در حق تمام مردم خیرخواه باشم،

– هرگز در صدد انتقام بر نیایم و بد کسی را نخواهم،

– همیشه در صدد خدمت باشم، مخصوصاً نسبت به اشخاصی که به من بدی می‌کنند، حتی نمی‌گذارم قلباً هم رنجش کسی از دلم بگذرد.

در مقابل انجام وظیفه بسیار سخت‌گیر هستم، نسبت به خودم بیشتر سخت‌گیر هستم و یادم نمی‌آید برای امور شخصی به کسی خواهش کرده باشم یا از قدرت خودم استفاده کرده باشم.

اصول عقاید

گر بخواهی پی بری از اصل دین
این اصول است و عقاید برگزین
اولاً، ایمان بیاور زان خدا
هست بی همتا و فرد، نامرئیا
بی شریك است و نزاد و لایموت
بهر تعریفش همین بس در ثبوت
ثانیاً، موجود هر چه هر زمان
نیك دان، چون بد نباشد ز اصل، آن
گر عمل بد شد كسی، بد آن عمل
تو بكوش بر محو مثلش ماحصل
نیكوان هم هر كسی در هر مقام
گشت معروف، بر تو واجب احترام
ثالثاً، در هر زمان و هر مكان
آنچه نیكویش بدانند عاقلان
انتظام و حفظ آسایش شود
بهر مردم، مصدرش از حق بود
تو عمل كن بر خود و بر دیگران
ضد آن را چیست دوری جو از آن
بعد از آن هر مذهبی كردی قبول
آن كه نبود بر خلاف این اصول
هست جایز، لیك شرطش این بدان
با عقیده كن عمل ز احكام آن
نورعلی تحقیق كرد و یافت این
جوهر ادیان باشد و ز یقین