• جاده‌ی روستایی و شوسه‌ی جیحون آباد، زادگاه استاد الهی.
 • منظره‌ی جیحون‌آباد با مزارع و تپه‌های اطراف آن.
 • نمای قدیمی پشت منزل دوران کودکی استاد الهی.
 • نمای بازسازی شده‌ی پشت منزل دوران کودکی استاد الهی در جیحون‌آباد.
 • استاد در سال ۱۳۰۱ش (۱۹۲۲م) با گیسوان بلند که از سن شش سالگی کوتاه نشده بود.
 • سال۱۳۱۰ش ( ۱۹۳۱م)، یک سال پس از شروع خدمت دولتی، استاد نفر اول نشسته از سمت راست است.
 • سال ۱۳۱۱ش(۱۹۳۲م)، هنگامی که استاد در اداره ثبت احوال تجریش کار می‌کرد.
 • مأموریت در کرمانشاه در سال ۱۳۲۰ش(۱۹۴۱م).
 • استاد، با لباس کامل قضایی در سال ۱۳۲۸ش (۱۹۴۹م). یازده برگ طلایی روی شال او نشانگر احراز عالی‌ترین مرتبه‌ی قضایی است.
 • در ماه شهریور ۱۳۳۱ش (۱۹۵۲م) استاد هر سال در روز تولد خود عکسی می‌گرفت.
 • در سال ۱۳۳۸ش(۱۹۵۹م) در سن ۶۴ سالگی.
 • عکسی در شهر صحنه، در سال ۱۳۴۵ش(۱۹۶۶م).
 • در منزل شخصی در سال ۱۳۴۵ش(۱۹۶۶م).
 • هنگام کار در منزل، در سال ۱۳۴۵ش(۱۹۶۶م).
 • در منزل شخصی در تهران، سال ۱۳۴۶ش(۱۹۶۷م).
 • استاد با کوچک‌ترین دختر و یکی از نوه‌هایش در سال ۱۳۴۷ش(۱۹۶۸م).
 • استاد الهی در سن ۷۴ سالگی.
 • در سال ۱۳۴۸ش(۱۹۶۹م) با چند نفر از اعضای خانواده.
 • در یک جمع خانوادگی در سال ۱۳۴۹ش(۱۹۷۰م).
 • در اتاق مطالعه‌اش در سال ۱۳۵۰ش(۱۹۷۱م).
 • در حال نواختن تنبور در سال ۱۳۴۵ش(۱۹۶۶م).
 • استاد در سال ۱۳۵۲ش(۱۹۷۳م).
 • ورودی نمازخانه‌ی دانشگاه سوربون در پاریس، محل برگزاری نمایشگاه «زندگی و آثار استاد الهی» در سال ۱۳۷۴ش(۱۹۹۵م)، به مناسبت بزرگداشت صدمین سال تولد ایشان.
 • ورودی مقبره‌ی استاد الهی در هشتگرد، در ۷۰ کیلومتری غرب تهران.
 • خیابان پردرختی که به مقبره‌ی استاد در هشتگرد ختم می‌شود.
 • نمای روبروی مقبره‌ی استاد در هشتگرد.
 • ورودی اصلی موزه‌ی متروپولیتن، محل برگزاری نمایشگاه «تنبور مقدس: هنر استاد الهی» ۱۴مرداد تا ۲۱ دی ۱۳۹۳( ۵ اوت ۲۰۱۴ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵).
 • نمای ورودی مقبره‌ی استاد در هشتگرد.
 • نمای ورودی موزه‌ی متروپولیتن در نیویورک.
 • تابلوی آویخته از بالکن اصلی در موزه‌ی متروپولیتن.
 • ورودی نمایشگاه «تنبور مقدس: هنر استاد الهی» در موزه‌ی متروپولیتن.
 • بخشی از نمایشگاه «تنبور مقدس: هنر استاد الهی» در موزه‌ی متروپولیتن.
 • داخل نمایشگاه «تنبور مقدس: هنر استاد الهی » در موزه‌ی متروپولیتن با چند عدد از سازهای استاد الهی، چندین دست‌نوشته و لباس قضایی او.
 • نمایی از نمایشگاه «تنبور مقدس»كه ورودی آن در گالری‌های بخش هنرهای اسلامی در موزه‌ی متروپولیتن را نشان می‌دهد.