۱۲۵۰ تولد حاج نعمت‌الله، پدر استاد الهی، در جیحون‌آباد، روستایی کردنشین در غرب ایران.
۱۲۷۳ ازدواج پدر و مادر استاد الهی.
۱۲۷۴ تولد نورعلی الهی (استاد الهی) در ۱۹ شهریور در جیحون‌آباد.
۱۲۷۹ آغاز زندگی معنو‌ی پدر استاد، حاج نعمت‌الله در پی یک تحول روحی.
۱۲۸۰ آشنایی با ساز تنبور.
۱۲۸۴ شروع چله‌نشینی‌، از نه سالگی به مدت دوازده سال.
۱۲۸۴ تسلط کامل بر ساز تنبور
۱۲۸۵ تحول روحی در سن یازده سالگی.
۱۲۸۵ تولد ملک‌جان (شیخ جانی)، خواهر استاد الهی. او بعدها آموزش تعالیم راه استاد را ادامه داد.
۱۲۹۵ پایان دوازده سال ریاضت.
۱۲۹۶ ازدواج.
۱۲۹۸ رحلت پدر استاد، حاج نعمت‌الله.
۱۳۰۱ نخستین سفر به تهران و اقامت یکساله در آنجا.
۱۳۰۸ اقامت دوباره در تهران به مدت حدود یک سال.
۱۳۰۹ شروع کار دولتی در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کرمانشاه.
۱۳۱۱ کار در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تجریش.
۱۳۱۲ ورود به مدرسه‌ی قضایی (هم‌زمان با اشتغال در اداره‌ی ثبت تجریش) و با موفقیت گذراندن آن.
۱۳۱۳ آغاز نخستین کار قضایی با عنوان کفالت امین‌ صلح در دادگاه لارستان.
۱۳۱۶ عضو علی‌البدل بدایت و سپس بازپرس در دادسرای شیراز.
۱۳۱۸ دادستان خرم‌آباد.
۱۳۲۰ رئیس دادگاه جنحه و عضو کمیسیون استرداد املاک واگذاری در استان کرمانشاه.
۱۳۲۲ رئیس دادگاه‌ شهرستان و رئیس دادگاه کیفر گران‌فروشان در کرمان.
۱۳۲۳ مستشار دادگاه استان در کرمانشاه.
۱۳۲۴ دادستان قم.
۱۳۲۶ خود را منتظر خدمت می‌کند.
۱۳۲۷ مستشار دادگاه‌ استان در کرمانشاه.
۱۳۲۸ مستشار دادگاه استان در آذربایجان.
۱۳۲۸ رئیس دادگستری جهرم و رئیس دادگاه کیفر گران‌فروشان در جهرم.
۱۳۳۱ دادیار دادسرای تهران.
۱۳۳۴ مستشار و سپس رئیس دادگاه جنایی در استان مازندران.
۱۳۳۶ بازنشستگی خودخواسته‌ پس از ۲۷ سال کار دولتی در سن ۶۲ سالگی و اقامت در تهران.
۱۳۴۲ انتشار برهان‌الحق.
۱۳۴۶ انتشار حاشیه بر حق‌الحقایق.
۱۳۴۸ انتشار معرفت‌الروح.
۱۳۵۳ درگذشت در سن ۷۹ سالگی در تهران.
۱۳۵۶ انتشار بخشی از گفتارهای استاد در جلد اول آثارالحق.
۱۳۶۱ تخریب مزار در هشتگرد.
۱۳۶۳ بازسازی بنای یادبود در هشتگرد.
۱۳۶۴ تشکیل «بنیاد نور»، موسسه غیر انتفاعی الهام‌گرفته از زندگانی و آثار استاد الهی
۱۳۷۰ انتشار بخشی دیگر از گفتارهای استاد الهی در جلد دوم آثارالحق.
۱۳۷۲ درگذشت ملک جان، ملقب به شیخ جانی.
۱۳۷۴ برگزاری بزرگداشت صدمین سال تولد استاد الهی.
۱۳۷۹ تشکیل «بنیاد استاد الهی: اخلاقیات و هم‌بستگی انسانی» در پاریس.
۱۳۹۳ افتتاح نمایشگاه «تنبور مقدس: هنر استاد الهی» در موزه‌ی متروپولیتن نیویورک
۱۳۹۷ جایگیری تنبور استاد در مجموعه دائمی موزه متروپولیتن نیویورک، به همراه ویدیوی کوتاهی از زندگی و موسیقی او
۱۳۹۸ به نمایش درآمدن سازهای دیگری در گالری های موسیقی موزه متروپولیتن
۱۲۵۰ تولد حاج نعمت‌الله، پدر استاد الهی، در جیحون‌آباد، روستایی کردنشین در غرب ایران.
۱۲۷۳ ازدواج پدر و مادر استاد الهی.
۱۲۷۴ تولد نورعلی الهی (استاد الهی) در ۱۹ شهریور در جیحون‌آباد.
۱۲۷۹ آغاز زندگی معنو‌ی پدر استاد، حاج نعمت‌الله در پی یک تحول روحی.
۱۲۸۰ آشنایی با ساز تنبور.
۱۲۸۴ شروع چله‌نشینی‌، از نه سالگی به مدت دوازده سال.
۱۲۸۴ تسلط کامل بر ساز تنبور
۱۲۸۵ تحول روحی در سن یازده سالگی.
۱۲۸۵ تولد ملک‌جان (شیخ جانی)، خواهر استاد الهی. او بعدها آموزش تعالیم راه استاد را ادامه داد.
۱۲۹۵ پایان دوازده سال ریاضت.
۱۲۹۶ ازدواج.
۱۲۹۸ رحلت پدر استاد، حاج نعمت‌الله.
۱۳۰۱ نخستین سفر به تهران و اقامت یکساله در آنجا.
۱۳۰۸ اقامت دوباره در تهران به مدت حدود یک سال.
۱۳۰۹ شروع کار دولتی در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کرمانشاه.
۱۳۱۱ کار در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تجریش.
۱۳۱۲ ورود به مدرسه‌ی قضایی (هم‌زمان با اشتغال در اداره‌ی ثبت تجریش) و با موفقیت گذراندن آن.
۱۳۱۳ آغاز نخستین کار قضایی با عنوان کفالت امین‌ صلح در دادگاه لارستان.
۱۳۱۶ عضو علی‌البدل بدایت و سپس بازپرس در دادسرای شیراز.
۱۳۱۸ دادستان خرم‌آباد.
۱۳۲۰ رئیس دادگاه جنحه و عضو کمیسیون استرداد املاک واگذاری در استان کرمانشاه.
۱۳۲۲ رئیس دادگاه‌ شهرستان و رئیس دادگاه کیفر گران‌فروشان در کرمان.
۱۳۲۳ مستشار دادگاه استان در کرمانشاه.
۱۳۲۴ دادستان قم.
۱۳۲۶ خود را منتظر خدمت می‌کند.
۱۳۲۷ مستشار دادگاه‌ استان در کرمانشاه.
۱۳۲۸ مستشار دادگاه استان در آذربایجان.
۱۳۲۸ رئیس دادگستری جهرم و رئیس دادگاه کیفر گران‌فروشان در جهرم.
۱۳۳۱ دادیار دادسرای تهران.
۱۳۳۴ مستشار و سپس رئیس دادگاه جنایی در استان مازندران.
۱۳۳۶ بازنشستگی خودخواسته‌ پس از ۲۷ سال کار دولتی در سن ۶۲ سالگی و اقامت در تهران.
۱۳۴۲ انتشار برهان‌الحق.
۱۳۴۶ انتشار حاشیه بر حق‌الحقایق.
۱۳۴۸ انتشار معرفت‌الروح.
۱۳۵۳ درگذشت در سن ۷۹ سالگی در تهران.
۱۳۵۶ انتشار بخشی از گفتارهای استاد در جلد اول آثارالحق.
۱۳۶۱ تخریب مزار در هشتگرد.
۱۳۶۳ بازسازی بنای یادبود در هشتگرد.
۱۳۶۴ تشکیل «بنیاد نور»، موسسه غیر انتفاعی الهام‌گرفته از زندگانی و آثار استاد الهی
۱۳۷۰ انتشار بخشی دیگر از گفتارهای استاد الهی در جلد دوم آثارالحق.
۱۳۷۲ درگذشت ملک جان، ملقب به شیخ جانی.
۱۳۷۴ برگزاری بزرگداشت صدمین سال تولد استاد الهی.
۱۳۷۹ تشکیل «بنیاد استاد الهی: اخلاقیات و هم‌بستگی انسانی» در پاریس.
۱۳۹۳ افتتاح نمایشگاه «تنبور مقدس: هنر استاد الهی» در موزه‌ی متروپولیتن نیویورک
۱۳۹۷ جایگیری تنبور استاد در مجموعه دائمی موزه متروپولیتن نیویورک، به همراه ویدیوی کوتاهی از زندگی و موسیقی او
۱۳۹۸ به نمایش درآمدن سازهای دیگری در گالری های موسیقی موزه متروپولیتن

در سیستم جدید قضایی ایران که بر اساس سیستم قضایی فرانسه پایه‌گذاری شده بود، دادگاه نقش مستقیمی در بررسی و جست‌وجوی حقایق پرونده‌ی جزایی داشت. در نتیجه قضات هم نقش دادستان را ایفا می‌کردند ، هم نقش قاضی را، یعنی برخی قضات به عنوان دادستان حقایق پرونده را بررسی کرده و سپس ادعای دولت را به محضر قاضی عرضه می‌کردند. بنابراین، سیر طبیعی خدمت در دادگستری عبارت بود از شروع کار در دادگاه‌های پایین‌تر، به عنوان دادستان، و رسیدن به مقامات بالاتر در دادگاه‌های منطقه‌ای و استیناف. همان طور که در این گاه‌شمار دیده می‌شود و به دلایلی که در بخش زندگی قضایی این سایت گفته شده، خدمت قضایی استاد الهی همیشه این سیر معمول را طی نکرد.